Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik za nastavnike
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: 1. definirati osnovne pojmove iz hrvatskoga standardnog jezika 2. ovladati normama, funkcionalnim stilovima i pragmatičnim aspektima hrvatskoga standardnog jezika, 3. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika i njihovu primjenu u nastavničkoj struci 4. primijeniti zakonitosti govorenoga i pisanoga jezika u nastavničkoj struci 5. usavršiti jezične kompetencije za pisanje stručnih radova.
Metode podučavanja: izravno poučavanje poučavanje vođenim otkrivanjem razgovorom rasprava samostalno učenje
Metode ocjenjivanja: seminarski zadatak završni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bičanić, Ante - Frančić, Anđela - Hudeček, Lana - Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Zagreb : CROATICA.
2. Frančić, Anđela - Hudeček, Lana - Mihaljević, Milica. 12005. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
3. Frančić, Anđela - Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upraljanje "Baltazar Adam Krčelić".
4. Opačić, Nives. 2009. Reci mi to jasno i glasno : Hrvatski za normalne ljude, Zagreb : Novi Liber.
Preporučena literatura:
5. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranjković). 2006. Zagreb : Matica hrvatska.
6. Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika (prir. Marko Samardžija), 1999. Zagreb : Matica hrvatska.
7. Opačić, Nives. 2006. Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
8. Težak, Stjepko. 1991. Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb : Školske novine
9. Težak, Stjepko. 1995. Hrvatski naš osebujni, Zagreb : Školske novine.
10. Težak, Stjepko. 1999. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb : Tipex.
11. Odabrani hrvatski normativni priručnici (pravopisi, gramatike i jednojezični rječnici - popis dostupan na stranici http://www.hrvatskiplus.org)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu