Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Predaja kao usmenoknjiževni žanr
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipe Botica
Izvođači: dr. sc. Josipa Tomašić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznati studente i studentice sa žanrovskim karakteristikama predaja, konstituiranjem tog žanra u hrvatskoj znanosti i metodološki ih osposobiti za samostalno terensko istraživanje.
Metode podučavanja: predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, rasprava, izvanučionička nastava (nastava na terenu), samostalno istraživanje i učenje
Metode ocjenjivanja: U ocjenu ulazi redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi, izlaganje u okviru seminarskih skupina, seminarski rad (istraživanje i pisana izvedba) i usmeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Biti, Bajka i predaja. Povijest i pripovijedanje. Zagreb. 1981.
2. M. Bošković-Stulli, "Narodna predaja - Volksagge kamen spoticanja u podjeli vrste usmene proze, u: M. Bošković-Stulli, Usmena književnost kao umjetnost riječi, Zagreb, 1975; 121 - 136
3. M. Bošković-Stulli, Priče i pričanje, Stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb, 2006. (1. izd, 1997.)
4. M. Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika. Zagreb, 1991, (posebno radovi: Priče o kolektivnom ubojstvu, Predaje o vješticama i njihovi progoni u Hrvatskoj. Fantastika u usmenoj prozi - kazivanja Srba iz Hrvatske)
5. Lj. Marks. "Usmena tradicija o gradu Zagrebu u Šenoinom djelu". Narodna umjetnost , 33/1 1996, 113 - 133
6. D. Zečević, "Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode". u: Divna Zečević, Književnost na svakom koraku. Studije i članci. Zagreb. 1986., 167 - 210
7. E. Rudan, "Authentication formulae in demonological legends", Narodna umjetnost, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 4 31/1, 2006., 89-111
Preporučena literatura:
8. A. Batinić. Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legendama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta. Dani Hvarskog kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu. 37/1 2011. 135 - 144
9. V. Belaj. Hod kroz godinu. 2. dop. izd. Zagreb. 2008.
10. M. Bošković-Stulli, "Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama, i: More u hrvatskim mitskim usmenim predajama". u: Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb, 1984.
11. Z. Čiča, Vilenica i vilenjak : sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica, Zagreb, 2002.
12. L. Dégh, Legend and Belief. Dialectics of a folklore genre. Bloomington and Indianapolis, 2001.
13. M. Dragić, Deset kamenih mačeva, "Mala nakladna kuća Sveti Jure, Baška Voda 1999.
14. Z. Karanović, Zakopano blago. Život i priča, Novi Sad, 1989.
15. R. Katičić. Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb. 2008.
16. I. Lozica: "Dva demona. Orko i macić." u: I. Lozica, Poganska baština. Zagreb. 2002. 1 - 41
17. S. Marjanić, Zaštitna sredstva protiv more kao žensko-niktomorfnog demona. Treća 2. 1999. 55 - 71
18. Lj. Marks, Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. (doktorski rad). Zagreb. 1996.
19. Lj. Marks. Vekivečni Zagreb. Zagrebaček priče i predaje. Zagreb. 2000.
20. Lj. Marks, "Povijest i fikcija u konavoskim predajam i legendama". Narodna umjetnost, 35/1, 1998, 157 -185
21. A. Perinić Lewis. Da ti rečem povijest! Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 73 - 94
22. E. Rudan. Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 17 - 72
23. E. Rudan. Kljuka or about the impotence, legends and antithesis. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48/1, 2011. 129 - 145
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu