Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: red. prof. art. dr. sc. Vlado Pandžić
Izvođači: red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave govornoga i pismenoga izražavanja; usavršavanje govornoga i pismenoga izražavanja; osposobljavanje za izvedbu te nastave.
Metode podučavanja: Predavanje. Seminari i radionice. Samostalni zadatci.
Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave. Seminarski radovi. Pismeni ispit. Usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aristotel, Retorika, Zagreb, 1989.
2. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1996.
3. Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
4. Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split, 2007.
Preporučena literatura:
5. Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1984.
6. Đuro Gračanin, Temelji govorništva, Zagreb, 1954.
7. Ivo Škarić, Temeljci suvremenog govorništva, Zagreb, 2000.
8. Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.
9. Dragutin Rosandić, Od slova do teksta i metateksta, Zagreb, 2002.
10. Miroslav Beker, Kratka povijest antičke retorike, Zagreb, 1997.
11. Dušanka Vuletić, Govorni poremećaji, Zagreb, 1987.
12. Krunoslav Pranjić, Jezik i književno djelo, Zagreb, 1968.
13. Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.
14. Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
15. Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
16. Mile Mamić - Vlado Pandžić - Josip Kekez, Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
17. Josip Kekez - Vlado Pandžić - Mile Mamić, Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
18. Vlado Pandžić - Mile Mamić - Josip Kekez, Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
19. Vlado Pandžić - Josip Kekez - Mile Mamić, Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu