Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u biblijski intertekst u nastavi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. Dean Slavić
Izvođači: izv. prof. Dean Slavić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Protumačiti mogućnosti recepcije i interpretacije umjetnina riječi s naglašenim ili latentnim biblijskim intertekstom pomoću predavanja i tekstova znanstvene naravi. Osposobiti studente za nastavno tumačenje biblijskih simbola u odabranim književnim djelima iz srednjoškolskoga i osnovnoškolskoga programa. Studenti se moraju osposobiti za uočavanje i interpretaciju biblijskih simbola u književnim djelima i medijima. Moraju odrediti kako oni u književnim djelima funkcioniraju, znači u kakve međuodnose s drugim motivima ulaze i kako se to reflektira na značenje cijeloga novoga teksta. Usavršiti tehnike predavanja i pisanja stručnih tekstova.
Metode podučavanja: Predavanje, rasprava, usmjereno čitanje, čitanje sa zadatkom. Studentska predavanja, studentski pisani tekstovi (povezani tekst od 15 kartica u formi znanstvenoga članka), rasprave.
Metode ocjenjivanja: 1. Pisani ispit u obliku pet upita na koje student odgovara povezanim tekstom (trajanje 45 minuta; do 400 riječi za svaki upit) 2. Esej: tekst pisan u formi znanstvenoga članka na temu istraživanja uloge biblijskoga interteksta u djelu koje studenti sami izaberu (književni tekstovi imaju prednost, no moguće je tumačiti problematiku i na filmu odnosno u medijima) 3. Usmeno predavanje u trajanju od 15 do 20 minuta na temu izabranu za esej (ocjenjuje se vrijednost samoga iznesenoga sadržaja, kakvoća hrvatskoga jezika i sigurnost nastupa)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Northrop Frye, Anatomije kritike , Naprijed, Zagreb 1979.
2. 2. Slavić, Dean: Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst), Školska knjiga, Zagreb 2011. (recenzenti: akademik Ante Stamać i prof. dr. Stjepan Hranjec).
Preporučena literatura:
3. Bloom, Harold: The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, Oxford University Press, New York 1973. 2. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008. 3. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011. 4. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008. 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983. 6. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990. 7. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999. 8. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007. 9. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006. 10. Jeffrey, David Lyle: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Wm.B. Eerdmans, 1992. 11. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991. 12. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999. 13. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988. 14. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007. 15. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003. 16. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005. 17. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994. 18. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011. 19. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003. 20. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000. 21. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001. 22. Pintarić, Ana: Biblija i književnost - interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009. 23. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009. 24. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998. 25. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu 2001. 26. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 26. i 27. rujna 2012., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2012. 27. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004. 28. Nikica Talan: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 - 94, Zagreb 1994.,
4. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008.
5. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011.
6. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008.
7. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983.
8. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990.
9. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999.
10. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007.
11. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006.
12. Jeffrey, David Lyle: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Wm.B. Eerdmans, 1992.
13. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991.
14. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999.
15. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988.
16. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007.
17. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003.
18. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005.
19. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.
20. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011.
21. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.
22. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000.
23. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001.
24. Pintarić, Ana: Biblija i književnost - interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009.
25. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009.
26. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998.
27. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
28. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 26. i 27. rujna 2012., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2012.
29. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 9. i 10. listopada 2014., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2014.
30. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004.
31. Špehar Milan, Problem Boga u djelima Miroslava Krleže, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1987.
32. Talan, Nikica: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 - 94, Zagreb 1994., str. 28 - 41.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu