Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 15(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Uvid u razvoj i tipologiju te stilsku periodizaciju arhitekture od 16. do 18. stoljeća, sposobnost prepoznavanja i interpretacije stilskih oblika renesanse i baroka u arhitekturi srednje Europe.
Metode podučavanja: predavanja, seminari i radionice, vježbe mješovito e-učenje, terenska nastava, samostalni zadaci mentorski rad
Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se redovita prisutnost i aktivnost na seminarima i vježbama, kvaliteta istraživanja i izlaganja na terenskoj nastavi, te kvaliteta odgovora na esejistička pitanja na pismenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. Lorenz (ur.), Barock in Österreich, 1999. (odabrana poglavlja)
2. Millon, Henry, (Ed.), The Triumph of the Baroque: Architecture in Europe 1600-1750, 1999. (odabrana poglavlja)
3. R. Toman (ur.), Baroque, architecture, sculpture, painting, Köneman, 1998. (odabrana poglavlja)
4. A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj,. Zagreb, Liber, 1982. (odabrana poglavlja)
5. Th.DaCosta Kaufmann, Court, Cloister & City, The Art and Architecture of Central Europe 1450-1800, Weidenfeld & Nicolson, London, 1995. (odabrana poglavlja)
6. D. Botica, Arhitektura 18. st. kontinentalne Hrvatske u kontekstu srednjoeuropske arhitekture - problemi istraživanja utjecaja bečke arhitekture na odabranim primjerima (Belje, Čakovec, Zagreb), Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Žmegač, Andrej (ur.). - Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2013., str. 189-196.
7. Prezentacije i sažeci predavanja koji se nalaze na mrežnim stranicama (Omega)
Preporučena literatura:
8. Ch. Norberg-Schulz, Baroque Architecture, Electa/Rizzoli, New York, 1979..
9. Ch. Norberg-Schulz, Late Baroque and Rococo Architecture, Electa/Rizzoli, New York, 1980.
10. E.Hempel, Baroque art and architecture in central Europe: Germany, Switzerland, Hungary, Czechoslovakia, Poland, 1966. (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu