Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Didaktika (NM)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Palekčić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Palekčić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Studenti će se upoznati s predmetom (opće)didaktike i praktičnim pitanjima pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive, steći elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i evaluacije nastave.
Metode podučavanja: predavanje, seminari, različita vrste vježbanja, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja: sumativna i formativna
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa. (11) Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb: Educa. (26) Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita. (14) Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja). Zagreb :Educa. (20) Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita. (10) Winkler, M. Commichau, A.(2008). Komunikacijsko-psihološka retorika (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. Apel, H. J. (2003). Predavanje. Uvod u akademski oblik poučavanja (odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita. (17) Langer, I. Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003). Kako se razumljivo izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ). Zagreb: Erudita. (10) Lersch, R. (2005). Nastava kao čin uravnoteženja. Pedagogijska istraživanja, II (1), 85-100 (2) Palekčić, M. (2005). Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. Pedagogijska istraživanja, II (2), 209-233. (2) Palekčić, M. (2006). Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji adabira. Pedagogijska istraživanja, III (2), str.181-200. (2)
2.
Preporučena literatura:
3. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak. Matte, W. (2007), Rutinski planirati - učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101 Prange, K.(2005), Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije. Pedagogijska istraživanja, II (1), 49-58.
4.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu