Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustavna pedagogija (NM)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Marinković
izv. prof. art. dr. sc. Mirjana Šagud
Izvođači: prof. dr. sc. Renata Marinković ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje s osnovnovama pedagogije kao znanosti, njezinog utemeljenja i teorijskog okvira. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.
Metode podučavanja: U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad
Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gisecke, H. (1993), Uvod u pedagogiju. Educa, Zagreb
2. Gudjons, H. (1994), Pedagogija - temeljna znanja. Educa, Zagreb
3. Lenzen, D. (2002), Vodič za studij znanosti o odgoju, Educa, Zagreb
Preporučena literatura:
4. Mijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije, HPKZ, Zagreb
5. König, E.&Zedler, P. (1998), Teorije znanosti o odgoju, Educa Zagreb.
6. Mijatović, A. (2000), Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova, EDIP, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu