Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informacijske tehnologije u obrazovanju
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Pavlina
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Pavlina ( Auditorne vježbe, Predavanja )
dr. sc. Tomislav Ivanjko ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Kolegij će studente upoznati s teorijskim spoznajama i praktičnim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu.
Metode podučavanja: Predavanja Vježbe Praktičan rad
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit Provjera praktičnih vještina
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Newhouse, P.: The impact of ICT on learning and teaching. Perth: Specialist Educational Services, 2002.
2. McLuhan, M.: Razumijevanje medija - mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2008.
3. Dryden,G., Vos, J.: Revolucija u učenju - Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
4. Encyclopedia of educational technology, http://coe.sdsu.edu/eet/articles/webfonts/index.htm
5. ICT in the curricullum, http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/index.htm
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu