Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fonetska korekcija (NM)
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Mildner
Izvođači: prof. dr. sc. Vesna Mildner ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Diana Tomić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Osposobiti studente za uočavanje izgovornih pogrešaka kod učenika stranih jezika i za samostalan rad na njihovu ispravljanju.
Metode podučavanja: predavanja vježbe mješovito e-učenje samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja: Redovitost pohađanja nastave i pripremljenost za nastavu (zadaće i sudjelovanje u nastavi) (10%), Redovito izvršavanje planiranih obveza u praktičnom dijelu kolegija (10%). Uspjeh na testu (30%) Ocjena rezultata praktičnog rada (50%). (Ocjenu praktičnog rada čini ocjena programa i dnevnika korekcije (50%) i procjena uspješnosti ispravljanja izabrane izgovorne pogreške (50%)).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tomić, D. (2014) Fonetska korekcija - skripta (Interni materijal na kolegiju)
2. Mildner, V. (1991), Najčešće greške u percepciji engleskog jezika u osoba kojima je materinski jezik hrvatski. Zbornik savjetovanja Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Prožimanje jezika i kultura" (Urednici: M. Andrijašević i Y. Vrhovac), Zagreb, 165 - 173.
3. Mildner, V. (1999). Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku. Skripta 3: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (ur. M. Bešter). 13-21. (rukopis prijevoda na hrvatski)
4. Vuletić, B. (1965). Fonetska korekcija prema principima Verbo-tonalnog sistema primijenjena na engleski jezik. Živi jezici, VII, 3-4, 17-31.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu