Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Govorništvo za nastavnike (NM)
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 15(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić
Izvođači: dr. sc. Ines Carović ( Seminar, Auditorne vježbe )
dr. sc. Gabrijela Kišiček ( Seminar, Auditorne vježbe )
dr. sc. Diana Tomić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Pripremiti buduće nastavnike za sve izazove njihovog zanimanja koje je izrazito govorno. Studenti će tijekom seminara i vježbi dobiti potrebna znanja i upute za uspješnije govorno djelovanje u sklopu svoje profesije. Nastavnici fonetičari će im, između ostaloga, pomoći da osvijeste izgovorna odstupanja od standarda ili izgovorne mane kao i ukazati na važnost zdravoga i ugodnog glasa. Posebna pozornost posvetit će se monološkim i dijaloškim govornim vrstama potrebnim za nastavničko zanimanje. Uvježbavat će se govori u instruktivnoj strategiji, slušanje i procjena tih govornih nastupa, sastavljanje i izvođenje svečanih prihodnih govora, organiziranje, vođenje i sudjelovanje na sastanku.
Metode ocjenjivanja: Ocjenu iz kolegija studenti dobivaju na temelju izvršavanja obaveza i aktivnosti na seminarima i vježbama i to prema sljedećoj skali; o dolasci na seminare i vježbe donose maksimalno 10% ocjene (5% seminar i 5% vježbe) o kolokvij - 40% ocjene (20% 1. kolokvij, 20% 2. kolokvij) o govorna improvizacija - 5% o monološka govornička forma - 15% o svečani prigodni govor - tekst i izvedba - 10% o dijaloška govornička forma - 10% o ocjene govornih izvedbi na vježbama - 10%
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Škarić, I. (2000) Temeljci suvremenoga govorništva, Zagreb, Školska knjiga
2. Petrović, G. (1988) Logika, Školska knjiga, Zagreb
3. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.
Preporučena literatura:
4. Nelson, Paul E.; Peason, Judy, C. (1996) Confidence in Public Speaking. Sixth Edition. Times Mirror Higher Education Group, Inc., Boston
5. Osborn, Michael; Osborn, Suzanne (1997) Public Speaking. Third Edition. Houghton Mifflin Company, Boston-New York
6. Schopenhauer, A. (1985) Eristička dijalektika, Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad
7. Weston, A. (1992.) A Rulebook of Arguments (second edition), Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge
8. Aristotel (1989) Retorika, Zagreb, Naprijed
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu