Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rad s nadarenim učenicima (NM)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić
Izvođači: Vanja Putarek ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Studenti će upoznati relevantne karakteristike darovitih učenika, način njihove identifikacije i oblike rada s darovitima unutar školskog sustava
Metode podučavanja: Predavanja, e-učenje, samostalni rad na seminarskom zadatku
Metode ocjenjivanja: Pisani ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čudina-Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
2. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2008.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Preporučena literatura:
3. Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu