Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Proizvodnja govora (NM)
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 15(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Liker
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Liker ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Temeljni cilj predmeta je osposobiti studente za kompetentno raspravljanje o osnovnim pojmovima iz proizvodnje govora te informirano uvježbavanje vlastitoga govornog aparata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gick, B., Wilson, I., Derrick, D. (2013). Articulatory phonetics. Malden, MA-Oxford: Wiley-Blackwell
Preporučena literatura:
2. Škarić, I. (1991). Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U R. Katičić (ur.) Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
3. Vuletić, D. (1987). Govorni poremećaji: izgovor. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu