Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjena računala u nastavi jezika
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 15(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Sanja Seljan
Izvođači: Ivan Dunđer ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s područjem primjene računala u nastavi jezika koje obuhvaća teoriju i povijesni razvoj, evaluaciju multimedijskih sustava, kritički odabir izvora, praktičnu primjenu i integraciju s tradicionalnim modelima poučavanja jezika. Kroz teorijski dio (razvoj, pristupni, uloga ICT, hibridni model učenja, razvoj novih znanja i vještina, uloga, autorski alati, uloga multimedije, kriteriji za evaluaciju) studenti će steći znanja vezana za ulogu tehnologije u nastavi jezika. Kroz samostalne vježbe koje slijede predavanja, studenti će praktično koristiti stečeno znanje, te provoditi evaluaciju postojećih izvora. Kroz seminarski rad studenti će, prema vlastitim interesima, samostalno ili u paru prezentirati određeno područje vezano uz kolegij (npr. evaluacija softvera, komparativna analiza postojećih digitalnih jezičnih izvora, analiza usvajanja jezičnih vještina tradicionalnom i hibridnom metodom, izrada web stranice namijenjene određenom segmentu u učenju jezika s ugrađenim kulturološkim elementima, multimedijsko testiranje, uloga videa i kulturoloških elemenata, itd.). Primjena hibridnog modela, odnosno primjena tehnologije kao komplementarnog pristupa tradicionalnom modelu, temeljni je princip navedenog kurikuluma.
Metode podučavanja: Način izvođenja nastave: klasično i primjenom sustava za e-učenje - Predavanja - teorijski dio - Vježbe - kroz samostalne zadatke - Seminar - kroz samostalni ili timski rad
Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje: - Pohađanje nastave 10% - Izvršeni zadaci na vježbama 10& - Seminarski rad 20% - Pismeni/ usmeni 60% Način ocjenjivanja pismenog: 90-100% = odličan(5) 75-90% = vrlo dobar (4) 60-75% = dobar(3) 50-60% = dovoljan(2)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL). Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET+HGS. Rijeka: Liniavera, 2004. pp. 262-266
2. Seljan, Sanja et al.Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning. Zagreb: Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. ISBN broj je 978-953-175-420-0 V+360 str. (odabrana poglavlja)
3. Information and Communications Technology for Language Teachers. http://www.ict4lt.org/en/index.htm
4. Warschauer M. Computer-assisted language learning: an introduction. Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International.
5. Ksenija Klasnic, Jadranka Lasic-Lazic; Sanja Seljan. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System - students' perspective / E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (Ed.), INTECH, 2010. ISBN: 978-953-307-092-6 pp.71-93. Available from: http://sciyo.com/articles/show/title/quality-metrics-of-an-integrated-e-learning-system-students-perspective
6. Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning. Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS. Rijeka: Liniavera, 2002. pp. 72-75
Preporučena literatura:
7. Lyle. B. Bachman. Statistycal Analyses for Language Assessment. Cambridge University Press, 2004.
8. Wenli Tsou, Weichung Wang, Yenjun Tzeng. Applying a multimedia storytelling website in foreign language learning. Computers & Education 47(1), 2006. pp. 17-28.
9. Samuel R. H. Joseph, Maria Uther. Mobile Devices for Language Learning: Multimedia Approaches. Research and Practice in Technology Enhanced Learning (1), 2009. Pp. 7-32.
10. Directorate General of Education and Culture: Impact of ICT on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages.
11. INSET training materials for teachers of Modern Foreign Languages, 2009.
12. Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm
13. Language Learning and Technology http://llt.msu.edu/default.html
14. EuroCALL http://www.eurocall-languages.org/
15. Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm
16. Computer-Assisted Language Learning http://www.tandfonline.com/toc/ncal20/current
17. Internet Resources for Language Teachers and Learniners. http://www.fredriley.org.uk/call/langsite/
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu