Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Srednjoegipatski jezik i pismo
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ekrem Čaušević
Izvođači: Kristina Šekrst ( Predavanja )
Igor Uranić ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij se bavi srednjoegipatskim jezikom - klasičnom fazom egipatskoga jezika, često znanoga kao staroegipatski jezik. U kolegiju će biti obrađena fonologija, morfologija te osnove sintakse srednjoegipatskoga jezika i primjena gramatike na prijevod klasičnih tekstova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu