Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tin Turković
Izvođači: dr. sc. Ivana Tomas ( Predavanja, Seminar )
dr. sc. Maja Zeman ( Predavanja, Seminar )
doc. dr. sc. Tin Turković ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim spomenicima grada Trogira i njegove okolice od razdoblja antike do kasnog srednjeg vijeka. Osnovno je polazište kolegija pristupiti izučavanju grada kao spomeniku, odnosno jedinstvenoj spomeničkoj cjelini, u kojoj se oslikavaju kulturna i umjetnička strujanja i povijesne prilike čitave Dalmacije, ali i europskih prostora istaknutih razdoblja. Studente će se upoznati s urbanističkim razvojem Trogira, time i osnovnim zakonitostima "modeliranja", ali i "redefiniranja" urbanih cjelina, osobito u kontekstu značajnih promjena od antike do srednjeg vijeka, s naglaskom na inovacijama u planiranju grada i interpolacijama kasne antike i srednjeg vijeka, koje su postavile temelje njegovom daljnjem razvoju. Detaljnim izučavanjem izdvojenih spomenika i značajnih spomeničkih cjelinana Trogira i njegove okolice studenti će steći znanja o opusu pojedinih majstora i majstorskih radionica te djelovanju istaknutih ličnosti, kao značajnih nosioca umjetničkih, kulturnih, društvenih, ali i političkih promjena čitave Dalmacije. Studenti će se, napokon, upoznati s problemima stila i pojedinim stilskim razdobljima, osnovnim metodama istraživanja u povijesti umjetnosti te najnovijim znanstvenim teorijama koje se tiču pojedinih specifičnih fenomena - poput stvaranja i funkcioniranja rimskog grada i njegova teritorija, umjetničkih i kulturnih veza bizantskih gradova i susjednih Sklavinija, promjena u arhiteturi i umjetnosti u vrijeme crkvenih reformi 11. st., kretanja majstora i graditelja u razdoblju srednjeg vijeka, pustinjačkog monaštva, djelovanja samostanskih redova i dr.
Metode podučavanja: Predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe aktivnostima na nastavi i na usmenom ispitu
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. I. Babić, Monografija grada Trogira, 2005
2. N. Cambi, S. Čače, B. Kirigin (ur.), Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana, Zbornik radova, Književni krug, Split, 2002 (odabrana poglavlja)
3. N. Cambi, Trogir u antici, Mogućnosti, 1980.
4. V. Kovačić, Sarkofag s likom Ahileja iz Trogira The Sarcophagus depicting Achilles from Trogir, PPUD 27, 1988
5. V. Kovačić, Prilozi za ranokršćansku topografiju Trogira, Diadora 15 (1993), Zadar, 1995
6. I. Babić, Starokršćanski ulomci u Trogiru, PriIPovijUmjetnDalm., 25/1985., 25
7. Ž. Rapanić, Sancta Maria de Platea, SHP III, 25, 1998
8. T. Marasović, Dalmatia Preaeromanica (odabrani primjeri)
9. C. Fisković, Dvije predromaničke crkve u Trogiru, PPUD 14, 1962
10. I. Babić (ur), Majstor Radovan i njegovo doba, odabrani radovi
11. C. Fisković, Trogirski majstor Mavar, Anali JAZU u Dubrovniku 12, 1986
12. S. Krašić, Crkva i samostan Sv. Dominika u Trogiru, PPUD 41, 2005-2007
13. C. Fisković, Romaničke kuće u Splitu i Trogiru, SHP III, 1952
Preporučena literatura:
14. Radni materijali s nastave
15. I. Babić, Prostor između Trogira i Splita (odabrana poglavlja)
16. Starohrvatska prosvjeta III, 2004 (odabrani članci o crkvi Sv. Marte i skulpturalnoj dekoraciji)
17. M. Jurković, Crkvena reforma i ranoromanička arhitektura na istočnom Jadranu, SHP, 1992
18. R. Bužančić, Crkva Sv. Martina (Barbare) u Trogiru
19. I. Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj (Trogirsko područje)
20. I. Babić, Agnus dei na crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Trogiru - prijedlog za Radovana, PPUD 27, 1998
21. Blaž Jurjev Trogiranin, Katalog, 1986 (odabrani primjeri)
22. I. Fisković (ur.), Dominikanci u Hrvatskoj (odabrani primjeri)
23. A. Plosnić Škarić, Blok Andreis u Trogiru. Prilog istraživanju romaničke stambene arhitekture
24. Blago trogirskih riznica, Katalog (odabrani primjeri)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu