Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komparativna mitologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj predmeta je pružiti studentima uvid u mogućnosti povijesne rekonstrukcije pojedinih segmenata duhovne kulture i pokazati važnost komparativnoga pristupa pri proučavanju povijesnoga aspekta kulture. Predmet omogućuje stjecanje konkretnoga znanja koje je potrebno za razumijevanje mitskoga načina razmišljanja čiji su tragovi još uvijek prisutni u životu, a ujedeno korigira sliku koju nude mediji o materiji koja se obrađuje u kolegiju.
Metode podučavanja: Okosnica kolegija bit će izlaganja, dopunjena prikazima (tekstovi, karte, dijagrami, crteži, snimci) pomoću računalnoga projektora. U to se uključuju diskusije sa studentima. Rad u seminaru obuhvaća proučavanje odabrane relevantne literature, provjeravanje izvora, rad na terenu
Metode ocjenjivanja: Ocjenu sačinjavaju uspjeh na pismenom ispitu na koncu semestra, kvaliteta seminarskoga rada i doprinos nastavnom radu (sudjelovanje u raspravama, konstruktivni komentari i sl.).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vitomir Belaj: Hod kroz godinu. Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora. Golden Marketing, Zagreb, 2007.
2. Belaj, Vitomir i Juraj Belaj: Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Ibis grafika, Zagreb, 2014.
Preporučena literatura:
3. Pleterski, Andrej (1996): Strukture tridelne ideologije pri Slovanih. Zgodovinski časopis 50:163-185.
4. Katičić, Radoslav: Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb - Mošćenička draga: Ibis grafika, Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008.
5. atičić, Radoslav: Zeleni lug. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb - Mošćenička draga: Ibis grafika i Matica hrvatska. 2010.
6. Katičić, Radoslav: Gazdarica na vratima. Zagreb - Mošćenička draga: Ibis grafika, Matica hrvatska i Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga. 2011.
7.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu