Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Nikolina Maraković
Izvođači: dr. sc. Maja Zeman ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz kasnoantičku (i ranokršćansku) arhitekturu i umjetnost; poznavanje zakonitosti urbanog planiranja i razvoja urbanih (spomeničkih) cjelina u Dalmaciji tijekom kasne antike i ranokršćanskoga razdoblja; poznavanje razvoja kasnoantičke i distinktivno ranokršćanske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica; poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena u arhitekturi i umjetnosti kasnoantičke Dalmacije; poznavanje reprezentativnih spomenika (različitih vidova umjetničke produkcije) te spomeničkih (arhitektonskih) cjelina kasnoantičkog (i ranokršćanskog) razdoblja na prostoru Dalmacije; razvijanje sposobnosti interpretacije kasnoantičkih spomenika; razumijevanje arhitektonske, umjetničke i kulturne baštine Dalmacije u europskom kontekstu; shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi - promatranje konkretnih primjera spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Metode podučavanja: Predavanja.
Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe na usmenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003 (odabrana poglavlja).
2. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002 (odabrana poglavlja).
3. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, N. Cambi-T. Marasović (ur.), Split, 1996.
4. J. Jeličić Radonić, Salonitanski krug Justinijanova doba, PPUD 34, 1994, 21-37.
5. P. Vežić, Zadar na pragu kršćanstva, Zadar, 2005.
6. J. Belamarić et al., Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split, 1994.
7. I. Fisković, O ranokršćanskoj arhitekturi na otocima Braču i Šolti, Arheoloski radovi i rasprave 8-9 (1982), 159-216.
8. J. Jeličić Radonić, Ranokršćanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, Split, 1994.
9. I. Fisković, Salonitanski tip ranokršćanskih sarkofaga, Arheološki radovi i rasprave. 12 (1996); 117-140.
Preporučena literatura:
10. Radni materijali s nastave (gradivo i literatura koji će se kritički razmatrati na nastavi)
11. J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969 (odabrana poglavlja)
12. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Volume 2., Zagreb 2012 (odabrane cjeline)
13. T. Turković, Late Antique 'palace' in Polače bay (Mljet) - tetrarchical 'palace'?, Hortus artium medievalium 17, Zagreb-Motovun, 2011.
14. B. Migotti, Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije, Opuscula archaeologica 16 (1992): 225-249.
15. V. Begović, I. Schrunk, Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 18/2001, 157-172.
16. F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split, 1986. (dijelovi)
17. P. Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae I, Split-Rome, 1995 (odabrani primjeri)
18. E. Marin (ur.), Salona Christiana, Split, 1994 (odabrana poglavlja)
19. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti: zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14.-15. svibnja 2004., ur. J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić. Split: Crkva u svijetu, 2008. (odabrani radovi)
20. B. Migotti, Vrste i namjene ranokršćanskih zdanja u Dalmaciji, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 34 (21) (1995): 113-144.
21. B. Migotti, Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji, Arheološki radovi i rasprave 12 (1995): 189-247
22. J. Jeličić-Radonić, Altar Types in Early Christian Churches in the Province of Dalmatia, Hortus artium medievalium 11 (2005): 19-28.
23. J. Jeličić-Radonić, Gata, crkva Justinijanova doba, Split, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split, 1994.
24. Z. Gunjača, Srima - Prižba, starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005.
25. J. Meder, Ranokršćanski podni mozaici na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu