Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svjetska književnost: europski kanon
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje s najvažnijim književnim tekstovima svjetske književnosti europskog kruga, odnosno procesima kanonizacije koji su uspostavljeni na temelju književnohistoriografskih i kulturalnohistoriografskih upliva.
Metode podučavanja: Podučavanje i rasprava, rad na pripremljenim materijalima, različiti oblici multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja: Prati se sudjelovanje studenata u raspravama na seminarima. Ocjenjuje se esej na neku od zadanih tema vezanih uz problematiku kolegija. Završni pismeni test obuhvaća sva znanja prezentirana na kolegiju, provodi se u posljednjem tjednu nastave. Usmeni ispit obuhvaća teorijska znanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bahtin, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit. (str. 7-72)
2. Barthes, Roland. 1979. "Rasinov čovek", u: Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit.
3. Biti, Vladimir. 1994. "Nastanak romana: kada priča postaje riskantnom?", u: Upletanje nerečenog. Zagreb: Matica hrvatska.
4. Bürger, Peter. 2007. Teorija avangarde, Zagreb, 2007. (str. 47-72)
5. Calinescu, Matei. 1988. Lica moderniteta. Zagreb: Stvarnost. (str. 13-142)
6. Curtius, Ernst Robert. 1998. Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje. 2. izd. Zagreb: Naprijed. (str. 13-118, 265-290, 376-407)
7. Fischer-Lichte, Erika. 2010. Povijest drame: razdoblja identiteta u kazalištu od antike do današnjice. Sv. 1: Od antike do njemačke klasike. Zagreb: Disput. (str. 9-244)
8. Fischer-Lichte, Erika. 2011. Povijest drame: razdoblja identiteta u kazalištu od antike do današnjice. Sv. 2: Od romantizma do danas. Zagreb: Disput. (str. 137-240)
9. Hrvatska književna enciklopedija. 2010-2012. Ur. Visković, Velimir et al. Sv. 1-4. Zagreb: LZMK. (natuknice: antika, srednji vijek, renesansa, barok, klasicizam, prosvjetiteljstvo, romantizam, realizam, modernizam, postmodernizam, avangarda)
10. Pisac, Andrea. 2012. "Književnost velikih i sociologija malih nacija", u: Etnografska tribina. 35.
11. Rafolt, Leo. 2015. "Interkulturalno i lokalno: hrvatska književnost između nacionalne filologije i komparatistike", u: Književna smotra (u tisku)
12. Spivak, Gayatri Chakravorty. 2011. "Novo promišljanje komparativizma", u: Nacionalizam i imaginacija i drugi eseji. Zagreb: Fraktura.
13. Škreb, Zdenko. 1998. "Pojmovi poetika u povijesnom slijedu", u: Uvod u književnost. Ur. Škreb, Zdenko, Stamać, Ante. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (str. 527-550)
14. Žmegač, Viktor. 1991. Povijesna poetika romana. 2. izd. Zagreb: MH. (str. 9-118, 147-315, 332-396)
15. Žmegač, Viktor. 1998. "Književni sustavi i književni pokreti", u: Uvod u književnost. Ur. Škreb, Zdenko, Stamać, Ante. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (str. 499-526)
Preporučena literatura:
16. Apter, Emily. 2013. Against World Literature: On the Politics of Untranslability. London: Verso.
17. Auerbach, Erich. 2004. Mimeza. Zagreb: HenaCom.
18. Beker, Miroslav. 1995. Uvod u komparativnu književnost. Zagreb: Školska knjiga.
19. Brown, John Russel . Ur. 1997. The Oxford Illustrated History of Theatre . Oxford - New York: Oxford University Press.
20. Casanova, Pascale. 2008. La République mondiale des Lettres. Paris: Seuil.
21. Flaker, Aleksandar. 1982. Poetika osporavanja. Zagreb: Školska knjiga.
22. Friedrich, Hugo. 1989. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost.
23. Foucault, Michel. 2002. Riječi i stvari: arheologija humanističkih znanosti. Zagreb: GM.
24. Lachmann, Renate. 2002. Phantasia, memoria, rhetorica. Zagreb: MH.
25. Lehman, Hans-Thies. 2004. Postdramsko kazalište. Zagreb-Beograd: CDU-TkH.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu