Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tečaj latinskoga jezika II
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. lekt. Voljena Marić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Poznavanje i praktična primjena osnova latinske gramatike i sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Elementa Latina, Zagreb: Školska knjiga
2. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
3. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Tečaj latinskoga jezika I
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu