Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Mirjana Sanader
prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Cilj je ovoga predavanja upoznati studente s najčešćim stereotipima, predrasudama i tabuima koji su vladali u antičkom društvu, kao i s najmarkantnijim primjerima zabluda modernog društva o antičkom svijetu. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj temi studenti će moći usvojiti osnovna znanja o genezi izabranih zabluda.
Metode podučavanja: Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit,.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. K. Galinsky, Augustan Culture, Princeton 1996.
Preporučena literatura:
2. J. P. V. D. Balsdon, Romans and Aliens, 1980.
3. A. Demandt, Das Privatleben der römischen Kaiser, München 1996.
4. G. Duby - M. Perrot (ur.), Geschichte der Frauen. Antike, Paris 1993.
5. J. F. Gardner, Frauen im antiken Rom, München 1995.
6. B. H. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton 2004.
7. U. Manthe - J. Ungern Sternberg (ur.), Grosse Prozesse der römischen Antike, München 1997.
8. F. Millard, The Roman Empire and its Neighbours, London 1996. (reprint)
9. M. Rostowzew, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, Aalen 1985. (reprint)
10. F. M. Snowden, Jr: Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience, Cambridge, Massachusetts 1970.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu