Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijesni pregled razvoja arheologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Cilj predmeta je povezati povijesna razdoblja s razvojem čovjekove ideje o vlastitoj prošlosti koje su kroz nekoliko stoljeća u konačnici omogućile razvoj suvremene arheologije, usporedo s i pod utjecajem drugih znanstvenih disciplina. U kolegiju će se detaljno obraditi postojeći zapisi i spoznaje o shvaćanju i tumačenju "starina" tijekom razdoblja pisane povijesti. Znanja stečena kroz kolegij omogućiti će studentima kritičko sagledavanje razvoja discipline kao i razumijevanje važnosti političkih i društvenih prilika pri stvaranju slike o čovjeku i prošlosti u svakom razdoblju, pa i u suvremenom svijetu.
Metode podučavanja: predavanja, diskusija
Metode ocjenjivanja: esej, kolokvij, pismeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Goodrum, M.R. 2002 The meaning of ceraunia: Archaeology, natural history and the interpretation of prehistoric stone artefacts in the eighteenth century
2. Schnapp A.,1996. The Discovery of the Past, British Museum Press
3. Sklenaŕ K., 1983 Archaeology in Central Europe: the first 500 years. Leicester University Press
4. Trigger B., 1989 A history of Archaeological Thought. Cambridge University Press
Preporučena literatura:
5. Daniel, G. (ed.) 1981 Towards a History of Archaeology, Thames and Hudson; znanstveni radovi vezani uz povijest discipline i povijesni izvori.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu