Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Mirjana Sanader
Izvođači: dr. sc. Dino Demicheli ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Studentima će se objasniti način na koji je funkcionirao rimski državni aparat u provinciji, od namjesnika provincije, preko ljudstva kojim je bio okružen, pa do glasnika i obavještajaca koji su za njega radili u udaljenim dijelovima provincije. Nadalje, uprava provincije odražava univerzalnu težnju Rima da čitavo Carstvo poveže cestama i osigura mir njegovim stanovnicima, pa će se objasniti i važnost rimske infrastrukture koja je neodvojiva od upravnog sustava. Premda je namjesnik bio glavna osoba u provinciji, ipak nije mogao imati utjecaj na prokuratore, neovisne financijske činovnike, koji su odgovarali izravno caru. Isto tako, na municipalnoj razini vlast u gradovima bila je sastavljena ponajviše od domaće društvene elite od kojih su mnogi imali status vitezova. Pregledom ovih upravnih funkcija studenti će dobiti uvid u ono što stoji u pozadini svih velikih građevinskih poduhvata u gradovima, ekonomskih prilika same provincije i organizacije suživota s domaćim stanovništvom.
Metode podučavanja: Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na epigrafičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. J. E. AUSTIN & N. B. RANKOV, Exploratio: military and political intelligence in the Roman world from the Second Punic war to the battle of Adrianople, London 1995. str. 39-85; 142-169;
2. B. RANKOV, The governor's men: the officium consularis in provincial administration, in: Goldsworthy & Haynes (eds.), Roman army as a comunity, JRA supplementrary series 34, Portsmouth-Rhode Island 1999, 15-34.
3. M. SUIĆ, O municipalitetu antičke Salone, VAHD 60, Split 1958, 11-34.
4. J. J. WILKES, Dalmatia, London 1969. str.192-261.
Preporučena literatura:
5. G. ALFÖLDY, Die Bevölerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965.
6. W. ECK, Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beitrage 1-2, Basel 1995-1997.
7. M. GLAVIČIĆ, Salonitanski magistrati L. Anicius L. f. Paetinas i L. Anicius C. f. Paetinas, Histria antiqua 18/1, Pula 2009.
8. A. JAGENTEUFEL, Die Statthalter der römischen Provinz Damlaia von Augustus bis Diokletian, Wien 1958.
9. M. SANADER, Dalmatia. Eine römische Provinz an der Adria, Mainz am Rhein 2009.
10. M. SUIĆ, Antički grad na istočnoj obali Jadrana, Zagreb 1976.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu