Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija:
Najznačajnije posebnosti istraživanja povijesti Grčke, Rima i stare povijesti hrvatskih zemalja. Naznaka bitnih procesa grčke i rimske povijesti, te stara povijest hrvatskih zemalja u njihovu kontekstu.

Cilj:
Usporednim izlaganjem bitnih linija grčke i rimske povijesti, te prapovijesti, protohistorije i antike na hrvatskom povijesnom prostoru uputiti studente u glavne značajke povijesnoga tijeka u navedenim razdobljima i regijama. Opće procese u prikladnom omjeru demonstrirati primjerima s hrvatskog povijesnog prostora.

Korištene metode:
frontalna nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature.

Način polaganja ispita:
Pisani.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Tri pisane provjere (na početku provjera predznanja, radi formiranja seminarskih radnih grupa; na kvartalu provjera napretka u prorađenome gradivu (10% ocjene); završni pisani ispit (20% ocjene)); sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskoga rada (30% ocjene); aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% ocjene), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% ocjene); redovito pohađanje nastave (10% ocjene).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja
2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 . 74 i 203 - 235
3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press, 2004.
4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457
Preporučena literatura:
5. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu