Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Novogrčki jezik 1
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: lekt. mr. sc. Xanthi Zafeiraki
Izvođači: lekt. mr. sc. Xanthi Zafeiraki ( Seminar )
Opis predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika te njihova primjena u konverzaciji; razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki); čitanje probranih ulomaka klasika novogrčke književnosti; upoznavanje sa suvremenom grčkom kulturom, a osobito s problematikom jezične politike (diglosija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. G. Simopoulos, E.Pathiaki, R. Kanelopoulou, A. Paylopoulou, Ellhnika A', Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas, Patakis, Atena, 2010.
Preporučena literatura:
2. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)
3. Triantafillides M, Neoellenike Grammar (tes Demotikes), Athena: Organismos Ekdoseos Sholikon Biblion. Anatupose me diorthoseis, Thessalonike 1996. (gramatika)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu