Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Indoeuropska morfologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. Mate Kapović
Izvođači: doc. Mate Kapović ( Seminar )
Opis predmeta: Morfološke podudarnosti indoeuropskih jezika i metode rekonstrukcije gramatičkoga ustroja indoeuropskog prajezika usvajaju se indoeuropeističkom analizom najstarijih zapisa na slavenskim jezicima, osobito staroslavenskih tekstova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.
2. S. Ivšić, Slavenska poredbena gramatika, MH, Zagreb 1970.
3. J. Hamm, Staroslavenska gramatika, ŠK, Zagreb 1970.
4. R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins, Amsterdam 1995.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Indoeuropska lingvistika
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu