Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove klasične arheologije 1
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: prikazati i objasniti temeljna područja klasične arheologije; objasniti temeljne pojmove i metode klasične arheologije; pokazati osnovne spoznaje koje su do danas stvorene u toj grani arheologije.
Metode podučavanja: Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit. Usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gizela Richter, A Handbook of Greek Art, Phaidon, London, 1980.
2. Martin Henig ur., A Handbook of Roman Art, Phaidon, London, 1983
Preporučena literatura:
3. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
4. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
5. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
6. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu