Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove egejske arheologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Helena Tomas
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Egejska arheologija posebna je grana arheologije koja proučava brončanodobne civilizacije na Egejskome moru, poimence kikladsku, minojsku i mikensku civilizaciju. Kako su predstavnici tih triju civilizacija trgovali s područjem istočnoga Sredozemlja te tako izmjenjivali i kulturne tekovine, unutar ovoga kolegija pružen je osvrt i na ostale brončanodobne civilizacije ovoga područja: ciparsku, levantsku, hetitsku i egipatsku. Predmet bi studentima trebao dati osnovne pojmove i metode ove grane arheologije kao i temeljne znanstvene postavke za proučavanje egejskih civilizacija.
Metode podučavanja: Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. C. W. Shelmerdine, The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, Cambridge, 2008.
2. D. Preziosi & L. A. Hitchcock, Aegean Art and Architecture, Oxford, 1999.
3. K. A. Wardle, "The Palace Civilizations of Minoan Crete and Mycenaean - 2000-1200 BC", B. Cunliffe (ed.), Prehistoric Europe, Oxford,
Preporučena literatura:
4. E. Cline (ur.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), Oxford, 2010.
5. O. T. P. K. Dickisnon, The Aegean Bronze Age, Cambridge, 2000.
6. J. L. Fitton, The Discovery of the Greek Bronze Age, Cambridge- Massachusetts, 1996.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu