Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove klasične arheologije 2
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: pokazati pojedine odabrane teme iz klasične arheologije i obraditi ih na znanstveni način; izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije; upoznati studente s pravim znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije; uputiti ih u principe i načine prezentiranja znanstvenog rada u klasičnoj arheologiji
Metode podučavanja: Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit. Usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Michael Grant, The Rise of the Greeks, Phoenix, London, 1987.
2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.).
Preporučena literatura:
3. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska bknjiga, Zagreb, 2004.
4. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
5. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
6. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
7. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu