Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Numizmatika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači: Ana Pavlović ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku i srednjovjekovnu numizmatiku.
Metode podučavanja: Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998.
2. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1998.
Preporučena literatura:
3. R. A. G. Carson, Coins of Greek and Rome, London, 1971.
4. H. Mattingly, Roman coins, London 1960.
5. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Zagreb 1987.
6. Ph. Grierson, Byzantine coins, Los Angeles, 1982.
8. N. Papadopoli, Le monete di Venezia I, Venezia, 1893.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu