Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Epigrafika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači: dr. sc. Dino Demicheli ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje znanja o antičkoj epigrafci i primjena znanja iz epigrafike u antičkoj arheologiji.
Metode podučavanja: Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na epigrafičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Robert Matijašić, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002.
Preporučena literatura:
3. Ida Calabi-Limentani, Epigrafia latina, Bologna 1991.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu