Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove ranokršćanske arheologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Mirjana Sanader
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Cilj ovoga predmeta je savladavanje osnovnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije.
Metode podučavanja: Predavanja uz pomoć tehničke opreme.
Metode ocjenjivanja: Uspješno položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. G. Koch, Frühchrisliche Kunst, Stuttgart - Berlin - Köln 1995.
2. V. Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006.
3. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi, Antika, Zagreb 2002, 205-311.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu