Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prevođenje s hrvatskoga na latinski
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 45(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Kolegij nudi praksu prevođenja različitih tekstova s hrvatskog na latinski: od pojedinačnih rečenica iz antičkog civilizacijskog konteksta, do modernih hrvatskih (kratkih) književnih i neknjiževnih tekstova. Pažnja je usmjerena na aktiviranje stečenog vokabulara i na usvajanje stilskih uzusa standardnog latinskog književnog jezika. Studenti razvijaju i produbljuju poznavanje latinskog, pristupajući mu s jedne u našim prilikama manje uobičanjene strane; aktiviraju usvojeni latinski vokabular; praktičnim radom osvješćuju i usvajaju osnove latinskoga njegovanog književnog izričaja; upoznaju lingvističke i civilizacijske različitosti izražavanja na latinskom u odnosu na moderan hrvatski pismeni i usmeni izraz.
Metode podučavanja: jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; prevođenje na strani jezik; upotreba rječnika; usvajanje vokabulara.
Metode ocjenjivanja: Pismeni radovi tijekom semestra (55% bodova); pismeni ispit od 45 minuta po svršetku semestra - prijevod zadanog teksta na latinski (30% mogućih bodova); kratak usmeni ispit - prijevod rečenica (20% bodova)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Žepić, M., Hrvatsko-latinski rječnik, Zagreb: Nediljko Dominović, 1993.
2. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
Preporučena literatura:
3. Maurach, Gregor, Lateinische Stilübungen : Ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
4. Nägelsbach, Karl Friedrich von, Lateinische Stilistik / besorgt von Iwan Müller, Nürnberg: Konrad Geiger, 1905.
5. Žepić, M., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika, Zagreb: Kr. sveučilišna knjižara Fr. Suppana (Kugli i Deutsch), 1902.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinska sintaksa 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu