Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Bratičević
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti arhajskog i klasičnog razdoblja. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost. Pregled povijesti grčke književnosti od najranijih pisanih spomenika do kraja klasičnoga razdoblja (323. pr. Kr.): epska poezija i specifičnosti usmene poezije (Homer, Heziod); rana lirika (elegija, jambografija, monodička i korska lirika, razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi); počeci grčke proze (filozofi prirode i logografi 6. st. pr. Kr.); grčko kazalište, tragedija i komedija (Eshil, Sofoklo, Euripid; Aristofan; Aristotelova teorija o podrijetlu tih dviju vrsta); historiografija (Herodot, Tukidid); retorika i filozofija (Platon, Aristotel).
Metode podučavanja: Predavanje, čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja: Ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Salopek, D.; Sironić, M. "Grčka književnost", u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
Preporučena literatura:
4. Bowra, Maurice. Heroic Poetry. London 1952.
5. Griffin, Jasper. Homer: The Odyssey. Cambridge 1999.
6. Powell, Barry. Homer. Oxford 2004.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu