Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje s glavnim piscima i osnovnim književnim vrstama grčke književnosti helenističkog razdoblja. Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika grčke poezije.
Metode podučavanja: Predavanje, čitanje tekstova
Metode ocjenjivanja: Ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977;
2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996.
Preporučena literatura:
4. Majnarić, N. Grčka metrika, Zagreb 1948;
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu