Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Indoeuropska mitologija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Ranko Matasović
Izvođači: prof. Ranko Matasović ( Seminar )
Opis predmeta: Metode podučavanja: Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja: Studenti izlažu i predaju seminarski rad koji će nastavnik ocijeniti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ranko Matasović, A reader in Indo-European Religion. Skripta.
Preporučena literatura:
2. J. Mallory & D. Q. Adams (eds.), 1997. The Encyclopaedia of Indo-European Culture, Chicago: Fitzroy Dearborn.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu