Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sanskrtski seminar - književni 1
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mislav Ježić
doc. dr. sc. Ivan Andrijanić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kavye osposobiti studente za rad na tekstovima klasične književnosti.
Metode podučavanja: U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja: Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
2. Lienhard, Siegfried (1984), A History of Classical Poetry Sanskrit-Pali-Prakrit, A History of Indian Literature III, 1, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Preporučena literatura:
5. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove sanskrtske gramatike 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu