Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinska epigrafija srednjega vijeka
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
doc. dr. sc. Tomislav Galović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih spomenika pisanih latinskim jezikom na hrvatskom povijesnom prostoru, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa spomenicima. Predviđeno je praktično svladavanje (rekonstrukcija, prevođenje) odabrane građe, rad u bibliotekama i muzejima.
Metode podučavanja: Predavanja u kombinaciji sa seminarom i terenskom nastavom. Osnovni pojmovi. Definicija i povijesni pregled istraživanja. Hrvatska epigrafska građa pisana latinskim jezikom ranog srednjeg vijeka. Obrada najvažnijih epigrafskih spomenika. Predavanja će se održavati kroz tematske cjeline: Uvod. Literatura. Izdanja. Epigrafski spomenici.
Metode ocjenjivanja: Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%) Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, MHAS, Split 1996.
2. M. Matijević Sokol, Latinski natpisi ranoga srednjega vijeka, Hrvati i Europa I, Rano doba hrvatske kulture, HAZU, Zagreb 1997, 239-256. (2007.2)
3. R. Katičić, Litterarum studia, MH, Zagreb 1998.
4. M. Matijević Sokol - V. Sokol, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Hrvatski studiji, Zagreb 2005.2
5. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Logos, Split 1987.
Preporučena literatura:
6. Dogovarat će se individualno za svaku temu tijekom seminarske obrade prema obvezi i usmjerenju studenta.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu