Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 30(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. Tina Miholjančan
v. pred. mr. sc. Vivijana Radman
v. pred. Ines Jelovčić
pred. Petra Barbarić
Izvođači: Gabriela Bagić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja akademske i stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. De Chazal, E. & McCarter, S.: Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes, upper-intermediate/B2; Oxford University Press, Oxford, 2012.
2. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Pearson Education Limited, Harlow, 1999.
3. Cox, K. & Hill, D.: EAP now!, English for Academic Purposes, Pearson Longman, Pearson Education Australia, 2004.
Preporučena literatura:
4. Powel, M.: Presenting in English, LTP Business, London, 1996.
5. Mikulić, Gordana& Krvavac, Alka: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
6. Zemach, D. E. & Rumisek L.A.: Academic Writing: From Paragraph to Essay; MacMillan Education, Oxford, 2003.
7. Ruetten, K. M.: Developing Composition Skills; Heinle& Heinle Publishers, London, 1997.
8. Stručni materijali s Interneta
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Engleski jezik za akademske potrebe 1
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu