Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemački jezik za akademske potrebe 2
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 30(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. Azra Plićanić Mesić
v. pred. mr. sc. Mirjana Šnjarić
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljem autentičnih tekstova i situacija vježbat će se vještine slušanja, čitanja, pisanja i raspravljanja; sažimanje glavnih poruka nekoga stučnog teksta ili rasprave. Teme: kratke vijesti i komentari; izvodi iz književnih tekstova, društvenih i stručnih rasprava važnih za jezično i kulturalno funkcioniranje u njemačkoj sredini, te za studijsko usmjerenje studenata. Pisanje zabilješki s predavanja, držanje govora, interpretacija teksta i slike. Sudjelovanje u izvan-nastavnim aktivnostima vezanim uz njemačku kulturu i jezik (uključivanje u programe Goethe Instituta i Austrijskog kulturnog centra). Gramatika: perfekt, preterit, članovi, rod imenica, pridjevska deklinacija, prijedlozi, konjuktiv II, pasiv, umanjenice i komp.pridjeva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: "Em Brückenkurs neu" Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.
3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: "Em Brückenkurs neu" Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
Preporučena literatura:
4. Hering A., Matussek M., Perlmann - Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 - C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
5. Matecki U.: Dreimal Deutsch - Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
6. Matecki U.: Dreimal Deutsch - Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
7. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte - Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH - Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Njemački jezik za akademske potrebe 1
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu