Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u hebrejski jezik
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kotel Da-Don
Izvođači: doc. dr. sc. Kotel Da-Don ( Predavanja )
Igor Kusin ( Lektorske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Povijesno-zemljopisni uvod: Semitski jezici; Afroazijski jezici; Podjela afroazijskih jezika; Podjela semitskih jezika; Povijesna segmentacija hebrejskog jezika; Spomenici hebrejskoga jezika.
Alef-Bet: Hebrejska pisma; Slova hebrejskog jezika na kvadrati i kurzivu; Završni oblici slova; Aspiracija okluziva; Dageš; Oznake za samoglasnike; Šva; Laringali; Dodatna slova za strane riječi
Pisanje i čitanje hebrejskih pisama: kvadrate i kurziva
Zamjenice: Lične zamjenice; Analiza ličnih zamjenica; Zamjenički sufiksi; Pokazne zamjenice; Upitne zamjenice; Složene upitne zamjenice.
Jednoslovne riječi: Član; Imenska sintagma; Rečenica s imenskim predikatom; Veznici; Prijedlozi; Konjugacija prijedloga; Redoslijed jednoslovnih riječi.
Imenice (Neke karakteristike nekih imenica): Segolacija; Imenice u kojih se rod razlikuje semantički; Imenice s množinom ?pogrešnog roda?: Imenice muškog roda s množinskim nastavkom ženskog roda, Imenice ženskog roda s množinskim nastavkom muškog roda; Imenice s dvojinom: Dijelovi tijela koji dolaze u paru, Brojevi, Vremenske mjere, Ostale imenice s dvojinom.
Prezent: Struktura hebrejskog glagola; Vidna opreka u klasičnom hebrejskom; Sustav vremena u suvremenom hebrejskom; Particip kao prezent; Prezentski nastavci; Prezentske osnove; Infinitiv.
Posvojnost: Glagol ?imati?; Struktura rečenice koja izražava posjedovanje; Izražavanje posjedovanja u prezentu; Konjugacija prijedloga l-; Izražavanje posvojsnosti prijedlogom šel; Konjugacija prijedloga šel; Izražavanje posvojsnosti genitivnom vezom; Morfološke promjene posjedovanoga u genitivnoj vezi; Izražavanje posvojnosti zamjeničkim sufiksima.
Brojevi: Glavni brojevi od 1 do 10; Glavni brojevi od 11 do 19; Desetice od 20 do 90; Stotice; Tisućice; Desettisućice; Redni brojevi; Imena dana u tjednu; Pisanje brojeva hebresjkim slovima.
Perfekt: Perfektski nastavci; Perfektske osnove; Perfekt glagola biti; Izražavanje posvojnosti u prošlom vremenu; Glagolske imenice:
Futur: Futurski nastavci; Prefikslani dijelovi nastavaka; Sufiksalni dijelovi nastavaka; Futurske osnove; Futur glagola biti; Izražavanje posvojnosti u budućem vremenu; Imperativ; Impertaiv glagola biti; Klasifikacija glagolskih osnova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu