Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
Izvođači: Branislav Oblučar ( Predavanja, Seminar )
Ana Tomljenović ( Predavanja, Seminar )
prof. dr. sc. Andrea Zlatar-Violić ( Seminar )
Opis predmeta: Metode podučavanja: Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja: Kolokvij i usmeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. - mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Preporučena literatura:
3. Freud, Sigmund. Pojam jeze u književnosti i psihologiji. Prev. Danijela Tkalec. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2010.
4. Johnson Barbara. Moje čudovište/moje jastvo. Prev. Iva Polak. Kolo: časopis Matice hrvatske, br. 2 (2002).
5. Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002 .
6. Weinstein, Cindy. The Invisible Hand Made Visible: "The Birth-Mark".Nineteenth-Century Literature, Vol. 48, No.1., 1993. str. 44-73.
7. Šesnić, Jelena. Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860). Zagreb: Leykam international, 2010.
8. Barthes, Roland. S/Z. engl. prijevod. Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.
9. Fitz, Brewster E. The Use of Mirrors and Mirror Analogues in Maupassant's Le Horla. The French Review, Vol. 45, No. 5, 1972. Str. 954-963.
10. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967.
11. Moi, Toril. "It was as if he meant something different from what he said-all the time": Language, Metaphysics, and the Everyday in The Wild Duck. New Literary History, Vol.33, No. 4, 2002. str. 655-686.
12. Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.
13. Machiedo, Višnja. Drugi život: (kritičke studije, eseji i članci). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005.
14. Watts, Cedric. "Heart of Darkness" u: Stape, J. H. (ur.) The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. str. 45-62.
15. Matthias, Bettina. Arthur Schnitzler's Fräulein Else and the End of the Bourgeois Tragedy. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, Vol.18, 2002. str. 248-266.
16. Solar, Milivoj. "Aleph." u: Retorika postmoderne. Zagreb: Matica hrvatska, 2005. str. 24-38.
17. Peruško, Tatjana. Roman u zrcalu : suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb : Naklada MD, 2000
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu