Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Umjetnost starih civilizacija
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tin Turković
Izvođači: dr. sc. Josipa Lulić ( Predavanja, Seminar )
doc. dr. sc. Tin Turković ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj kolegija je upoznati studente s umjetnošću drevnog Egipta, Bliskog istoka i Irana te razviti njihovo razumijevanje nastanka i razvoja umjetnosti tijekom tri milenija (3500.-500. godine p. n. e.). Studenti će steći uvid u procese nastanka umjetničkih vrsta i graditeljskih rješenja na temelju kojih je iznikla i prva umjetnost na području Europe. Upoznat će se također s nastankom stilova i prvih opsežnih ikonografskih rješenja nastalih u okrilju vladarskih kultova. Po svladavanju sadržaja studenti će biti osposobljeni za samostalan pristup umjetničkim djelima nastalima u ovome razdoblju, ali će i steći znanje potrebno za suštinsko razumijevanje antičke umjetnosti i arhitekture.
Metode podučavanja: Planom su predviđena predavanja i seminari. Vježbe se obavljaju u egiptološkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje se vrši kroz usmeni ispit i na temelju pisanoga rada (seminarskog rada). Ocjenjivanje se vrši na temelju propisane literature.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Yale University Press, New Haven-London, 1996
2. K. Lange i M. Hirmer, Egipat: arhitektura, plastika, slikarstvo tokom tri milenija, Beograd, 1973.;
3. A. Godar, Umjetnost Irana, Izdavački zavod "Jugoslavija", Beograd, 1965.
Preporučena literatura:
4. R. David, The Ancient Egyptians. Religious Beliefs and Practices, Routledge, London, 1982.;
5. G. Robins, The Art of Ancient Egypt, Harvard University Press, 1997.;
6. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, New York, 1990.;
7. Odabrani članci.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu