Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčka filozofija II
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin
doc. dr. sc. Marko Tokić
Izvođači: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim "školama" kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam.
Metode podučavanja: predavanja, seminarska izlaganja
Metode ocjenjivanja: pismeni i usmeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aristotel: Fizika, Zagreb 1992
2. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.
3. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
4. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 19996.
5. Aristotel: Nauk o pjesničkom umijeću, Zagreb 1977.
6. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.
7. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.
8. Aristotel: O pjesničkom umijeću, Zagreb 1983.
9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.
10. Aristotel: Politika, Zagreb 1992.
11. Aristotel: Retorika, Zagreb 1989
12. Aristotel: Ustav Atenski, Zagreb 1948.
13. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.
14. Epiktet: Razgovori. Knjižica o moralu, Zagreb 2002.
15. Lucretij, C. T.: O prirodi, Zagreb 19552
16. Marco Aurelij: Misli, Zagreb 2003.
17. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.
Preporučena literatura:
18. Barbarić, D.: Preludiji, Zagreb 1988., tekstovi: Napomena uz pojam "praksis" u Aristotela; Uzknjigu Lambda Aristotelove "Metafizike"; Teškoće oko prevođenja Aristotelova izraza ousia.
19. Barbarić, D.: S puta mišljenja, Zagreb, 1997.
20. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 20033.
21. Bošnjak, B.: Grčka filozofija, Filozofska hrestomatija, sv. 1, Zagreb 1983.
22. Bošnjak, B.: Povijest filozofije, sv. 1, Zagreb 1993.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Grčka filozofija I
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu