Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Matijašević
Izvođači: Branislav Oblučar ( Seminar, Predavanja )
Ana Tomljenović ( Predavanja, Seminar )
doc. dr. sc. Željka Matijašević ( Seminar )
Opis predmeta: Metode podučavanja: Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja: Kolokvij i usmeni ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. - mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
3.
Preporučena literatura:
4. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb: Hena com, 2004. (str. 17-37, 320-344)
5. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd: Nolit, 1989. (str. 224-245, 445-464)
6. Nancy Shumate. "Apuleius' Metamorphoses: The inserted tales." u: Latin Fiction: The Latin Novel in Context. ed. Heinz Hofmann. London and New York: Routledge 2004. str. 113-125.
7. Gaunt, Simon i Sarah Kay, ur. The Troubadours.Cambridge - New York - Melbourne: Cambridge University Press, 1999.
8. Ciglar-Žanić, Janja. "Shakespearovi Soneti ili o bardovu boravku u prostorima petrarkističke muze." u: Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu. Zagreb: Zavod za zavod o književnosti Filozofskog fakulteta, 2001.; str. 93-123.
9. Čale, Frano, "Oblici elokvencije u Petrarcinu 'Kanconijeru'", u: Petrarca i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga, 1971.; str.: 107-115.
10. Cascardi, Anthony J.: "Don Quixote and the invention of the novel", u: The Cambridge Companion to Cervantes, Cambridge University Press, 2002.
11. Friedrich, Hugo. "Tamnost; usporedba s Góngorom", u: Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.; str.: 129-130
12. Alonso, Dámaso. "Sjaj i lepota Góngorine poeme Samoće." u:Umetnost tumačenja poezije. ur. Dragan Nedeljković i Miodrag Radović. Beograd: Nolit, 1979. str.103-121.
13. Pavlović, Cvijeta: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
15. Čale Feldman, Lada. "Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije." u: U kanonu: studije o dvojništvu. Zagreb: Disput, 2008., str. 97-120.
16. Barthes, Roland. "Rasinov čovek", u: Književnost, mitologija, semiologija, prev. I. Čolović, Beograd: Nolit, 1979., str. 55-132.
17. Macaskill, B. & H. Colleran. "Reading History, Writing Heresy: The Resistance of Representation and the Representation of Resistance in J. M. Coetzee's 'Foe'." Contemporary Literature, Vol. 33., 3., 1992. str. 432-457.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu