Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
Izvođači: Ana Pavlović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Studenti dobivaju uvid u osnove povijesti i razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka (grčke i rimske) s posebnim obzirom na zemljopisne, ekonomske i ekološke okolnosti njihova života. Cilj proseminara je da studenti steknu uvid u bogatstvo antičke mitologije, pročitaju i usvoje najvažnije mitološke priče i izvore na kojima su nastali, kako bi mogli samostalno prepoznavati ikonografiju na spomenicima i znanstveno pristupiti njezinoj analizi i interpretaciji.
Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi. Seminari se sastoje od dijela izlaganja i dijela aktivnog sudjelovanja studenata u opisivanju teme.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. F. Chamoux, Grčka civilizacija, Beograd 1967.
2. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
3. G. Schwab, Najljepše priče klasične starine I-III, Grafički zavod Hrvatske, Sarajevo-Mostar, 1987.
4. P. Olalla, Mitološki atlas Grčke, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
5. N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Clarendon Press Oxford, 1986 (3. izd.)
6. J. Boardman, J. Griffin & O. Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986.
7. C. Kerényi, The Gods of the Greeks, Thames and Hudson, London, 1959.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu