Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Kroatistika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[1508] Izborni kolegiji - jezik (1. semestar) > odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
52304Etika govorenja301505.0
97681Hrvatsko gramatičko nazivlje301505.0
51690Temelji kognitivne lingvistike301505.0
36469Uvod u materinski i inojezični hrvatski303005.0
52302Uvod u semiologiju301505.0
[1509] Izborni kolegiji - književnost (1. semestar) > odabrati najmanje 4 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
[2102] Strani jezik struke > odabrati jedan strani jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
Semestar 2
[1510] Izborni kolegiji - književnost (2. sem.) > odabrati između 4 i 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
118556Poredbene analize151504.0
81435Teorija književnosti: Suvremene književne teorije301506.0
86828Tipologija malih literarnih formi i usmenost303004.0
[3953] Izborni kolegiji - jezik (2. sem.) > odabrati između 3 i 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
87729Akcentologija 1301505.0
81446Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. st.30003.0
37170Korpusna lingvistika301505.0
37171Lingvistika i njezini dijalekti301505.0
37165Povijest lingvističkih teorija301505.0
37164Primijenjena lingvistika303005.0
[2103] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
Semestar 3
[3903] Izborni kolegiji - književnost (3.semestar) > odabrati najmanje 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
160763Stilistički koncepti301505.0
160757Sustav književnog teksta153004.0
161834Šenoinski model i model romana novopovijesne fikcije301505.0
52682Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha301506.0
[3955] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
52722Fonetska korekcija izgovora150154.0
37161Generativna gramatika301505.0
69870Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska151504.0
160772Retorika i stilistika153004.0
51690Temelji kognitivne lingvistike301505.0
36469Uvod u materinski i inojezični hrvatski303005.0
Semestar 4
[3904] Izborni kolegiji - književnost (4. sem.) > odabrati između 4 i 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
[3905] Izborni kolegiji - jezik (4. sem.) > odabrati između 3 i 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
81446Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. st.30003.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
52301Prepoznavanje obavijesti u tekstu301505.0
37164Primijenjena lingvistika303005.0
52303Uvod u tipologiju301505.0
Semestar 5
[3906] Izborni kolegiji - slavenski jezik > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
52233Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 100302.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
[3907] Izborni kolegiji - književnost ili jezik > odabrati najmanje 4 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
86796Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca301504.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
160758Stilovi suvremene hrvatske proze151504.0
160757Sustav književnog teksta153004.0
161834Šenoinski model i model romana novopovijesne fikcije301505.0
Semestar 6
[3908] Izborni kolegiji - jezik > odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
37158Prepoznavanje riječi301505.0
69949Sintaksa padeža301505.0
52527Sintaksa složenih struktura303005.0
[3909] Izborni kolegiji - književnost > odabrati između 3 i 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
[3910] Izborni kolegiji - slavenski jezik > odabrati između 2 i 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
59464Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 200302.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu