Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Latinski jezik i književnost, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[4316] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
51122Numizmatika30003.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
[1898] Strani jezik struke > odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[2009] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
51122Numizmatika30003.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 2
[4315] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
[1899] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[2010] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
Semestar 3
[3679] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
51122Numizmatika30003.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
86360Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija153004.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 4
[3680] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
Semestar 5
[3941] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
51122Numizmatika30003.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
51431Prevođenje s hrvatskoga na latinski00454.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 6
[3942] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
Semestar 7
[5568] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
66132Rimska književnost: Rimsko govorništvo154506.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 8
[5571] Izborni kolegiji - skupina 1 > odabrati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
81421Hrvatska novolatinska književnost153006.0
[5572] Izborni kolegiji - skupina 2 > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
140288Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)15003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
81421Hrvatska novolatinska književnost153006.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu