Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[2206] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[1946] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
77966Bugarska književnost 19. stoljeća151504.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
161556Hindska konverzacija 100302.0
52497Historija srpskog jezika151504.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
66375Indijska književnost 330003.0
66365Indijska književnost 530003.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
69870Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska151504.0
77967Književnost bugarskog modernizma151504.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
131700Makedonska književnost: Makedonska novelistika151504.0
52566Makedonska književnost: Makedonska poezija151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
64251Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)301505.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
160786Opća povijest književnosti: Shakespeare301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
50993Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64241Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske303006.0
131611Palladio i paladijanizam30005.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
131695Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti - metodologija30004.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
160816Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije03003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
160772Retorika i stilistika153004.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131704Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost151504.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
132033Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde151504.0
52496Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka151504.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
36041Švedski jezik I00906.0
52056Švedski jezik III00907.0
118576Talijanska filmska komedija (III. skupina)451505.0
69690Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina)301505.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
118558Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame301506.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
131584Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura301506.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
52057Uvod u lingvistički studij švedskog303007.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
52673Uvod u sociologiju kulture30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 2
[3962] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
51172Arhitektura renesanse i baroka3015155.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
81420Bugarska književnost 1945-1989151504.0
81418Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.151504.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
144906Crnogorska književnost151504.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81215Čovjek i sport300305.0
81214Čovjek i sport30004.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
131574Filmologija: Teorija filmskog stila301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
51111Grčki jezik za arheologe I30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
161557Hindska konverzacija 200302.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
35821Informatika za arheologe00302.0
131618Interpolacije 230005.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
81429Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha301506.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
52588Kultura poljskoga jezika451505.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
69816Ljudska bihevioralna ekologija30003.0
52568Makedonska književnost: Makedonska drama151504.0
131702Makedonska književnost: Makedonski roman151504.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
35818Metode prirodnih znanosti u arheologiji30005.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
83630Moderna likovna umjetnost za nederlandiste03003.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
146819Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti151505.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160783Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma301506.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
50998Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II)300154.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131701Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman151504.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
131698Srpska književnost: Srpska drama151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
142531Talijanska književnost prve polovice 20.st.301505.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
64254Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)301505.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160789Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma301506.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
64093Uvod u litičku analizu30003.0
36017Uvod u mađarsku književnost15002.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
36052Uvod u studij talijanskoga jezika301505.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64111Zooarheologija: osnove animalne osteologije30003.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
[2334] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
Semestar 3
[3645] Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa > odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3643] Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51238Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka303007.0
51241Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka30005.0
[3644] Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51239Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka30005.0
51240Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka303007.0
[1946] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
77966Bugarska književnost 19. stoljeća151504.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
161556Hindska konverzacija 100302.0
52497Historija srpskog jezika151504.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
66375Indijska književnost 330003.0
66365Indijska književnost 530003.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
69870Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska151504.0
77967Književnost bugarskog modernizma151504.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
131700Makedonska književnost: Makedonska novelistika151504.0
52566Makedonska književnost: Makedonska poezija151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
64251Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)301505.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
160786Opća povijest književnosti: Shakespeare301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
50993Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64241Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske303006.0
131611Palladio i paladijanizam30005.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
131695Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti - metodologija30004.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
160816Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije03003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
160772Retorika i stilistika153004.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131704Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost151504.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
132033Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde151504.0
52496Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka151504.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
36041Švedski jezik I00906.0
52056Švedski jezik III00907.0
118576Talijanska filmska komedija (III. skupina)451505.0
69690Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina)301505.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
118558Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame301506.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
131584Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura301506.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
52057Uvod u lingvistički studij švedskog303007.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
52673Uvod u sociologiju kulture30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
[2206] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
Semestar 4
[3647] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 13 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3648] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 13 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51262Europska i svjetska povijest 19. stoljeća303007.0
51266Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća30006.0
[3649] kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 13 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51263Europska i svjetska povijest 19. stoljeća30006.0
51264Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća303007.0
[2334] Strani jezik struke > odabrati tijekom studija jedan strani jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[3962] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 8 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
51172Arhitektura renesanse i baroka3015155.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
81420Bugarska književnost 1945-1989151504.0
81418Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.151504.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
144906Crnogorska književnost151504.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81215Čovjek i sport300305.0
81214Čovjek i sport30004.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
131574Filmologija: Teorija filmskog stila301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
51111Grčki jezik za arheologe I30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
161557Hindska konverzacija 200302.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
35821Informatika za arheologe00302.0
131618Interpolacije 230005.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
81429Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha301506.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
52588Kultura poljskoga jezika451505.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
69816Ljudska bihevioralna ekologija30003.0
52568Makedonska književnost: Makedonska drama151504.0
131702Makedonska književnost: Makedonski roman151504.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
35818Metode prirodnih znanosti u arheologiji30005.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
83630Moderna likovna umjetnost za nederlandiste03003.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
146819Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti151505.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160783Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma301506.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
50998Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II)300154.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131701Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman151504.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
131698Srpska književnost: Srpska drama151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
142531Talijanska književnost prve polovice 20.st.301505.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
64254Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)301505.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160789Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma301506.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
64093Uvod u litičku analizu30003.0
36017Uvod u mađarsku književnost15002.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
36052Uvod u studij talijanskoga jezika301505.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64111Zooarheologija: osnove animalne osteologije30003.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
Semestar 5
[1946] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
77966Bugarska književnost 19. stoljeća151504.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
161556Hindska konverzacija 100302.0
52497Historija srpskog jezika151504.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
66375Indijska književnost 330003.0
66365Indijska književnost 530003.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
69870Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska151504.0
77967Književnost bugarskog modernizma151504.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
131700Makedonska književnost: Makedonska novelistika151504.0
52566Makedonska književnost: Makedonska poezija151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
64251Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)301505.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
160786Opća povijest književnosti: Shakespeare301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
50993Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I)300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64241Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske303006.0
131611Palladio i paladijanizam30005.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
131695Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti - metodologija30004.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
160816Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije03003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
160772Retorika i stilistika153004.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131704Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost151504.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
132033Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde151504.0
52496Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka151504.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
36041Švedski jezik I00906.0
52056Švedski jezik III00907.0
118576Talijanska filmska komedija (III. skupina)451505.0
69690Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina)301505.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
118558Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame301506.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
131584Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura301506.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
52057Uvod u lingvistički studij švedskog303007.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
52673Uvod u sociologiju kulture30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
[2206] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
Semestar 6
[3962] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 8 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
51172Arhitektura renesanse i baroka3015155.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
81420Bugarska književnost 1945-1989151504.0
81418Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.151504.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
144906Crnogorska književnost151504.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81215Čovjek i sport300305.0
81214Čovjek i sport30004.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
103229Das römische Heer in Kroatien30003.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
131574Filmologija: Teorija filmskog stila301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
51111Grčki jezik za arheologe I30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
161557Hindska konverzacija 200302.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
35821Informatika za arheologe00302.0
131618Interpolacije 230005.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
81429Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha301506.0
131563Komparativna mitologija303005.0
103228Kroatien in der Antike30004.0
52588Kultura poljskoga jezika451505.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
69816Ljudska bihevioralna ekologija30003.0
52568Makedonska književnost: Makedonska drama151504.0
131702Makedonska književnost: Makedonski roman151504.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
35818Metode prirodnih znanosti u arheologiji30005.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
83630Moderna likovna umjetnost za nederlandiste03003.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
146819Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti151505.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160783Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma301506.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
50998Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II)300154.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
131701Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman151504.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
131698Srpska književnost: Srpska drama151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
142531Talijanska književnost prve polovice 20.st.301505.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
64254Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina)301505.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160789Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma301506.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
118626Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike03003.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
64093Uvod u litičku analizu30003.0
36017Uvod u mađarsku književnost15002.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
36052Uvod u studij talijanskoga jezika301505.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64111Zooarheologija: osnove animalne osteologije30003.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
[2334] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan strani jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu