Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[1476] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija

[1477] Prva kombinacija > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36033Povijest ranih civilizacija303004.0
[1478] Druga kombinacija > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36035Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja453007.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
[2205] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[2015] Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij > tijekom studija odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
51254Filozofija politike 130003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
78081Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta151503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 2
[1479] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija > odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[1480] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36037Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka603007.0
36040Hrvatska povijest srednjeg vijeka60005.0
[1481] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36038Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka60005.0
36039Hrvatska povijest srednjeg vijeka603007.0
[2207] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[2016] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81214Čovjek i sport30004.0
81215Čovjek i sport300305.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
131563Komparativna mitologija303005.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
137647Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II151503.0
137649Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II151503.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
97428Švedski jezik u društvenom kontekstu I015303.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
125624Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika301506.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
Semestar 3
[3616] Obvezatni dio programa > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3617] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51043Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka303006.0
51044Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka30003.0
[3618] Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51045Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka30003.0
51046Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka303006.0
[2205] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan strani jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[2015] Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij > tijekom studija odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
51254Filozofija politike 130003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
78081Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta151503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 4
[3619] Obvezatni dio programa > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3620] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51048Europska i svjetska povijest 19. stoljeća303006.0
51049Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća30003.0
[3621] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51051Europska i svjetska povijest 19. stoljeća30003.0
51053Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća303006.0
[2207] Strani jezik struke > odabrati jedan strani jezik tijekom studija
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[2016] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81214Čovjek i sport30004.0
81215Čovjek i sport300305.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
131563Komparativna mitologija303005.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
137647Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II151503.0
137649Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II151503.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
97428Švedski jezik u društvenom kontekstu I015303.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
125624Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika301506.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
Semestar 5
[2205] Strani jezik struke > tijekom studija odabrati jedan strani jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[2015] Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
66634Antropologija odgoja i obrazovanja303005.0
69743Antropologija religije303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
118627Arheologija i mediji30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
53409Digitalne zbirke301505.0
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78172Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51123Epigrafika30003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
51254Filozofija politike 130003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
36738Grčki tečaj I03002.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
47056Islamska civilizacija (I)301503.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51702Osnove folkloristike303005.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
125812Osnove nizozemskog jezika I00302.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36749Portugalska kultura i civilizacija 101503.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
64253Rimska književnost republikanskoga razdoblja30002.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
52702Talijanski narodni običaji i kultura301505.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
132034Tečaj latinskoga jezika I03002.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
51211Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)301505.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
65585Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine30004.0
36015Uvod u mađarsku civilizaciju303006.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
35835Uvod u studij turkologije (I)301503.0
78081Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta151503.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 6
[2207] Strani jezik struke > odabrati jedan strani jezik tijekom studija
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[2016] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
142417Antropologija iskustva303005.0
51754Antropologija medicinskih sustava303005.0
69742Antropologija mjesta i prostora303005.0
51734Antropologija tekstila303005.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
65509Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici151505.0
69886Bioetika60006.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
102250Češka popularna književnost303005.0
125808Češki jezik (za nebohemiste)06005.0
81214Čovjek i sport30004.0
81215Čovjek i sport300305.0
51202Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)301505.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
64239Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske303006.0
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78183Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
118625Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja303005.0
52354Evolucija čovjeka301505.0
90150Figura muškog lika u realizmu301504.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
35819Geologija i mineralogija za arheologe30003.0
51194Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća151505.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
125603Hrvatska kratka proza301504.0
90200Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća301504.0
79025Identiteti manjinskih kultura303005.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
69608Indijska književnost 430003.0
66366Indijska književnost 630003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
59499Informacijska pismenost150305.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
47057Islamska civilizacija (II)301503.0
52270Istočne religije30003.0
131616Karolinška Istra30005.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
81456Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima151505.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
131563Komparativna mitologija303005.0
51171Likovne umjetnosti renesanse i baroka3015155.0
160769Logika II60006.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
35934Medijska kultura151503.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
137647Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II151503.0
137649Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II151503.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
125564Novovjekovna arheologija30003.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
64088Opća teorija baštine301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51132Osnove muzejskog rada00302.0
125813Osnove nizozemskog jezika II00302.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
64123Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka151505.0
64090Poljski jezik za ne-poloniste00605.0
36751Portugalska kultura i civilizacija 201503.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
131623Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.30005.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
51752Prakse terenskog istraživanja303005.0
51128Rani srednji vijek u Hrvatskoj30005.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
64252Rimska književnost carskoga razdoblja30002.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
86830Slovački jezik (za neslovakiste)00605.0
51322Sociologija porodice303006.0
36886Sociologija rizika303006.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
52500Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
97428Švedski jezik u društvenom kontekstu I015303.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
125624Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika301506.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
132035Tečaj latinskoga jezika II03002.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
142681Teorija i povijest povijesti umjetnosti3015155.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
51332Terorizam i društvo303006.0
51750Tradicija i suvremenost303005.0
102113Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries151505.0
125566Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
69683Umjetnost antičkog Ilirika151505.0
144896Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća30005.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
69722Uvod u ikonologiju3015155.0
66023Uvod u judaizam30005.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
38093Uvod u socijalnu antropologiju303006.0
51106Uvod u srednjovjekovnu arheologiju30005.0
58743Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture03004.0
37510Uvod u studij južnoslavenskih književnosti151504.0
35838Uvod u studij turkologije (II)301503.0
97178Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća30005.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
51131Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta30003.0
51177Zaštita spomenika kulture3015155.0
64242Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I303006.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu