Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest i geografija; smjer: nastavnički, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[1476] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija

[1477] Prva kombinacija > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36033Povijest ranih civilizacija303004.0
[1478] Druga kombinacija > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36035Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja453007.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
Semestar 2
[1479] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija > odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[1480] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36037Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka603007.0
36040Hrvatska povijest srednjeg vijeka60005.0
[1481] Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
36038Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka60005.0
36039Hrvatska povijest srednjeg vijeka603007.0
[8320] Izborni geografski predmeti > Upisati 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
102427Geografija mora45003.0
102428Industrijska geografija301503.0
102429Kulturna geografija301503.0
102431Mineralogija i petrologija301503.0
102430Politička geografija301503.0
Semestar 3
[3616] Obvezatni dio programa > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3617] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51043Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka303006.0
51044Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka30003.0
[3618] Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51045Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka30003.0
51046Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka303006.0
Semestar 4
[3619] Obvezatni dio programa > odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti

[3620] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51048Europska i svjetska povijest 19. stoljeća303006.0
51049Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća30003.0
[3621] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) > odabrati 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51051Europska i svjetska povijest 19. stoljeća30003.0
51053Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća303006.0
[10905] Izborni geografski predmeti > Upisati 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
102427Geografija mora45003.0
102428Industrijska geografija301503.0
102429Kulturna geografija301503.0
102431Mineralogija i petrologija301503.0
102430Politička geografija301503.0
118833Prometna geografija300153.0
118831Regionalna klimatologija150303.0
118832Urbani sistemi svijeta300153.0
Semestar 5
[12396] Izborni geografski predmeti > Odabrati 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
132371Geografija Australije i Oceanije301503.0
132368Geografija Istočne Azije301503.0
132367Geografija Jugoistočne Europe45003.0
132370Geografija Latinske Amerike301503.0
132372Uvod u astronomiju301503.0
[12427] Izborni povijesni predmeti > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
35868Grčki i rimski svijet303007.0
64118Historiografija o Francuskoj revoluciji03004.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
142492Povijest islama I30003.0
69567Povijest Osmanskog carstva30003.0
36753Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku30002.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
36769Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.30004.0
Semestar 6
[12397] Izborni geografski predmeti > Odabrati 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
132377Geografija Afrike301503.0
132375Geografija Azije301503.0
132374Geografija Rusije301503.0
132378Geografija slabije razvijenih zemalja301503.0
132373Sredozemlje301503.0
132376Uvod u japanske studije301503.0
[12428] Izborni povijesni predmeti > odabrati od 2 do 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
131798Povijest Holokausta30003.0
142497Povijest islama II30003.0
69827Povijest Republike Turske30003.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
131799Povijest velike seobe naroda30002.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
52625Turska Hrvatska30003.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
Semestar 7
[12429] Izborni povijesni predmeti > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
117679Ekonomska historija151505.0
117680Habsburška Monarhija: imperijalna baština151505.0
117682Historijska demografija151505.0
117683Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme303006.0
117684Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)303006.0
36773Od staleškog ka modernom građanstvu30003.0
118165Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku151503.0
59717Poljska u 19. i 20. stoljeću30004.0
118168Povijest Dubrovačke Republike30004.0
117665Povijest Grčke i Rima I.30006.0
131875Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.303006.0
117662Povijest Starog istoka I.30006.0
117699Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa151506.0
117700Rođaci i bližnji - obiteljske strukture151506.0
118171Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje30004.0
117702Srednjovjekovno plemstvo151506.0
117670Stara povijest hrvatskih zemalja I.30006.0
118173Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine30004.0
Semestar 8
[12430] Izborni povijesni predmeti > odabrati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
124414Historijska antropologija staroga svijeta I.303006.0
125485Hrvatska historiografija 20. stoljeća303006.0
124435Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću303006.0
118164Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije151504.0
142479Javna povijest151504.0
125486Kristijanizacija Rimskog carstva151504.0
124438Kršćanstvo u srednjem vijeku I151504.0
124441Mletačka Republika: imperijalna baština151505.0
124597Osmansko Carstvo: imperijalna baština151505.0
131876Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.303006.0
125489Prvi svjetski rat30003.0
124450Srednjovjekovno seljaštvo151504.0
124452Urbana povijest151504.0
124453Vjerska povijest151505.0
124454Vojna i vojnokrajiška povijest151505.0
[12431] Izborni pedagoški predmeti > odabrati najmanje 4 ECTS boda

Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu